Sunum Dilleri | Official Languages

Türkiye Türkçesi, Türk Lehçeleri, Rusça ve İngilizce dillerinden birisiyle yapılacaktır.

Will be in Turkish, Turkish dialects, Russian and English.