Bildiri Gönderme | Call For Papers

Bildiri sistemi için lütfen tıklayınız
Sistem aşağıdaki şekilde sizi karşılayacaktır. Eğer üye olmuşsanız E-posta ve şifrenizi yazarak sisteme girebilirsiniz. Değilseniz “YENİ ÜYELİK”  butonuna tıklamanız gerekmektedir.

İlk olarak UYRUĞUNUZU seçmelisiniz.

Uyruk olarak TÜRKİYE seçen kişiden TC KİMLİK No girilmesi istenir. Sistem Türk Eğitim Sen ve UAESEB  üyelerine açık olduğundan, üye olmayan kişilerin girişine izin vermemektedir.

Sorgulama ekranın aşağıdaki gibidir. Adını, Soyadınız, cep telefon numaranız ve Şube Adı otomatik olarak gelmektedir.  Eğer cep telefon numaranız hatalı veya eksikse düzeltebilirsiniz. Unvan, Kurum, e-posta bilgilerini girerek kendinize bir şifre belirleyiniz. Dr. unvanlı üyelerimiz istekleri halinde Hakem olarak görev almak istiyorlarsa “Hakem olmak istiyorum” seçmeleri yeterlidir. Daha sonra Kaydet ile sisteme kayıt işlemini tamamlamış olursunuz.

Sisteme giriş yaptığınızda “Profil” sekmesinden üyelik bilgilerinizi, “Bildiri Sistemi” sekmesinden bildiri gönderme, güncelleme, bildirinizin durumunu görebilirsiniz

Bildiriler Sekmesinde yüklemiş olduğunuz bildirinin no, adı, sisteme yükleme tarihini, bildiri durumunu, güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Üyemiz en fazla iki bildiri gönderebilir ve bildiriler en fazla 4 yazarlı olabilir. Bildiri Özeti (Türkçe ve ingilizce ) En az 250 , en çok 300 kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 kelime olabilir.  Birden fazla yazarlı bildirilerde diğer yazarlardan sadece Sistem Türk Eğitim Sen ve UAESEB  üyelerine kabul mektubu gönderileceğinden mutlaka “TES ÜYESİ” kısmı seçilmeli ve TC KİMLİK numarası yazılarak sorgulama yapılmalıdır. Bu işlemin yapılamaması halinde yazar Türk Eğitim-Sen veya UAESEB kontrolü yapılamayacağından kabul mektubu gönderilmeyecektir.
Sistem eksik olması halinde kayıt yapmamaktadır. Hatalı olan bölümü kırmızı çerçeve içerisine almaktadır.
Please click for the abstract – Full Paper system
The system will meet you as follows. If you are registered, you can enter the system by typing your e-mail and password. If you are not, you have to click on the “NEW MEMBERSHIP” button.

First, you must choose your NATIONALITY.

REPUBLIC OF TURKEY nation as the people who choose Noor asked to enter the ID. Since the system is open to Turkish Education You and UAESEB members, it does not allow non-members to enter.

The inquiry screen is as follows. Your name, surname, mobile phone number and Branch Name are automatically displayed. If your mobile phone number is incorrect or missing, you can correct it. Set yourself a password by entering the title, institution, e-mail information. Dr. If our titled members want to work as a referee, it is enough to choose “I want to be a referee”. Later, you will complete the registration to the system by clicking Save.

When you log in to the system, you can see your membership information from the “Profile” tab, and the status of your Papers from the “Call For Papers System” tab.
In the Call For Papers Tab, you can perform operations such as the number, name, upload date, status of the paper you have uploaded, and update.


Our member can send a maximum of two papers and papers can have a maximum of 4 authors. Abstract Abstract (Turkish and English) A minimum of 250 and a maximum of 300 words should be written. Keywords can be a minimum of 3 and a maximum of 5 words. Since a letter of acceptance will be sent only to the members of Sistem Türk Eğitim Sen and UAESEB in abstracts with more than one author, the “TES MEMBER” section should be selected and inquiries should be made by typing the TR ID number. If this process cannot be done, the acceptance letter will not be sent as the author Türk Eğitim-Sen or UAESEB control cannot be done.
If the system is missing, it does not register. It puts the faulty part in a red frame.