ANA SAYFA

Kıymetli Bilim İnsanları…
Geçtiğimiz otuz yıl, üç yüz yıllık teknolojik gelişimden daha fazla gelişmenin yaşandığı bir dönem oldu. İnsanoğlunun buhar makinesi ile başlayan teknoloji serüveni bugün robotların yönlendirdiği üretime, makineleri haberleştirdiğimiz nesnelerin internetine, yapay zekânın yeni diller yaratabilme becerisine, artık devletlerin bile bilgilerini arşivlerde değil blok zincirlerde sakladığı yeni bir evreye girmiştir.
Ülkelerin aya uzay mekiği göndermesinin “süper güç” sınıfına geçişinin alametlerinden sayıldığı günlerden şirketlerin yüzlerce uyduyu peş peşe uzaya gönderdiği bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, bilim trenini kaçırmanın ülkelere faturasının düne göre çok daha yüksek olduğu hepimizin üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Gelişmişlik açısından dünyanın son çeyreğinde bulunan Türk dünyası için bu fatura çok daha büyük olacaktır ve olmaktadır.
Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, çoğu gelişmekte olan ülke statüsündeki Türk Dünyası ülkelerinin sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik ve fen bilimlerine yönelik alanlara da taşıma gayretinin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Bu tür kongre ve organizasyonlar Türk Dünyası’nı oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan bilgiyi paylaşabilmeleri açısından önemlidir. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler; Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Ortak bilimsel faaliyetlerin kültüre dayalı gönül köprülerini sağlamlaştıracağı çok açıktır.
Sendikamızca düzenlenmekte olan bilimsel kongreler, bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımının bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; Türk Dünyası’ndaki işbirliği girişimlerini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Türk Dünyası arasındaki işbirliğinin en önemli noktalarından birisi bilimsel bilginin ve onun teknolojik yansımalarının paylaşımıdır.
Bu amaçla, ilkini 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2.sini ise 7-10 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin 3.sünü 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında; dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştireceğiz.
Sendikalar, uluslararası sivil toplum örgütleri, sanayi ve üniversitelerin ortaklaşarak yaptığı bu faaliyet, bu anlamda ülkeler arasında kuracağı iletişim köprüleri sayesinde başta eğitim kurumları ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmaya vesile olacaktır. Bu tür işbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; yeni bilgi ve yöntemleri paylaşma, ülkeler arası bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmaya bilgi ve teknoloji boyutu ile katkı sağlama, yeni ortaklıkların oluşturulması noktasında önemli rol oynayacaktır.