Önemli Tarihler

Özet Gönderme: 8 Şubat-30 Haziran 2021
(Abstract Submission: 8 February-30 June 2021)

Özet Değerlendirmelerinin Yazarlara Bildirilmesi: 7 Temmuz 2021
(Abstract Notification: 7 July 2021)

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 7 Temmuz-1 Eylül 2021
(Full Paper Submission: 7 July-1 September 2021 )

Tam Metin Değerlendirmelerinin Yazarlara Gönderilmesi: 20 Eylül 2021
(Full Paper Notification: 20 September 2021)

Düzeltilmiş Tam Metinlerin Gönderilmesi: 22 Eylül 2021
(Reviewed Full Paper Submission: 22 September 2021)