Önemli Tarihler | Important Dates

Özet Gönderme: 8 Şubat-31 Mayıs 2021

(Abstract Submission: 8 February-31 May 2021)

Özet Değerlendirmelerinin Yazarlara Bildirilmesi: 7 Haziran 2021

(Abstract Notification: 7 June 2021)

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 8 Haziran-1 Eylül 2021

(Full Paper Submission: 8 June-1 September 2021 )

Tam Metin Değerlendirmelerinin Yazarlara Gönderilmesi: 20 Eylül 2021

(Full Paper Notification: 20 September 2021)

Düzeltilmiş Tam Metinlerin Gönderilmesi: 22 Eylül 2021

(Reviewed Full Paper Submission: 22 September 2021)