Sergi – Sergi Katılım Kuralları

“Türk Kültürü ve Büyük Zafer” Sergisi

1 Mayıs 2022: Sergi Kayıt Sisteminin Açılması

10 Ağustos 2022 Sergi İçin Son Kayıt Tarihi

14 Ağustos 2022: Sergiye Kabul Edilen Bildiri Eserlerin İlan Edilmesi

25-26 Kasım 2022: Eserlerin Sergilenmesi

Sergi Düzenleme Kurulu 

Prof. Dr. Birsen ÇEKEN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Prof. Dr. Gültekin AKENGİN  (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

 

Sergi Katılım Kuralları

1-Eserlerin, genel ve detay fotoğraflarını (jpg) formatında başvuru formu ile birlikte üye girişi yaptıktan  sonra alan adlarından “SERGİ”yi seçerek kayıt sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

2-Bu sergide sanatçılara konu, teknik ve malzeme konusunda herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir.

3-Eserlerde ölçü sınırlaması olmamakla birlikte başka bir yerde sergilenmemiş orijinal eser olmalı ve kolay taşınabilir olmalıdırlar.

4-Sergiye en çok iki eser ile katılım sağlanabilir.

5-Sergiye katılan eserler ISBN’li katalog kitabında  yayınlanacaktır.

6-Jüri tarafından yapılacak eser değerlendirme sonucu, sempozyum sitesinde ilan edilecek ve eser sahiplerine kabul mektubu gönderilecektir.

7-Sergi açmak isteyenlerin sempozyuma katılım sağlamaları zorunlu değildir. Eser kargo ile gönderilebilir.

8-Tüm katılımcılara sergilenen her eser için ayrı katılım belgesi verilecektir.

9- Sergiye eser gönderecek katılımcıların müracaat formunda gönderdiği ve sanat kurulu tarafından kabul edilen eserleri ile katılım imkânı bulunmaktadır. Tarafımıza gönderilecek  eserler bilim kurulumuz tarafından büyük titizlikle incelenecektir. Eserlerin aslı en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya  kadar aşağıda belirtilen adrese ulaşacak şekilde kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gelen eserler sergi için değerlendirilmeyecektir.

10- Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek gecikmelerden, hasarlardan veya kargo yolu ile kaybolan eserlerden Sergi Düzenleme Kurulu sorumlu değildir ve hasar görmüş eserler sergilenmeyecektir.

11-Kargo ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

12-Sergi bitiminde ilgililer eserlerini teslim almalıdır. Teslim alınmayan eserlerle ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu ve Türk Eğitim-Sen bir sorumluluk üstlenmez.

13- Eserini kargo ile gönderecekler için; kongre oteli adresi daha sonra duyurulacaktır. Düzenleme Kurulu sorumlu değildir. Sorumluluk eser sahiplerine ait olup ilgili masraflar eser sahibi tarafından karşılanacaktır.

14-Kargo ile gönderilen eserler, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren Düzenleme Kurulu tarafından ücreti ve sorumluluğu eser sahibine ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir. İsteyen eser sahibi kongre sonrası eserini elden de alabilecektir. Eserin kongre sonrası geri gönderilmesi gibi hususlar eser sahibinin sorumluluğunda olup, ilgili masraflar eser sahibi tarafından karşılanacaktır.