Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. A.Filiz Çamlıgüney Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Temizkan Ege Ünv.
Prof. Dr. Abdulvahap Kara . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Öğer Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Baki Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Aksın Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Aypay Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Buran Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kartal Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Oğuz İçimsoy Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Oğuz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Şimşek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Ahmet Şirin Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Akyıldız . İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Gül Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kızılet . Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Meydan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Osman Bilgili Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Gökpınar Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Satan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Taş Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Tilbe Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmetoğlu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Yakıcı Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Ceylan Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Okur Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan Demir Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Alptekin Yavaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu M. Demirkıran Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Atılla Temur Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Usta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer Şahin Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Aypay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çetin Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin Soykan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Baki Asıltürk Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Durbilmez Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Berat Birfin Bir Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan Kesik Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen Güzel Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Bakar Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Gül Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Güven Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin Şahin Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil Öztürk Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Şahin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ceylan Gazi Uçkun Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Cihangir Doğan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Çavuş Şahin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Davut Hut Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Ali Köse Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Özgen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Poyraz Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Koyuncu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Haytoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Şahın Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Tezci Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan Göksu Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan Örgen Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Esin İnan Eskitaşçioğlu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Esma Şimşek Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Şimşek Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Açık Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fazlı Polat Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Ağırman Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ferruh Ağca Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Kılıç Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Gazi Osman Özgüdenli Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gazi Uçkun Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Giray Saynur Derman Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Abdullah Şengül Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Akdağ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Tas Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakkı Duru Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Hale Bayram Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Aydınalp Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Işık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Koca Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Tokcan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Halit Dursunoğlu Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Akengin Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Handan Müjde Ayan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Genç Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Özkan Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Akyol Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Beşirli Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hediye Ergın Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet Öksüz Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Kayalı Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Dilek Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Örün Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Örün Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Adiloğulları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Topsakal İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Safa Üstün Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Türkoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Vatansever Alanya Alkü
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Zıyataş Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Korhan Karacaoğlu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Latif Beyrelı Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Leyla Coşan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. M. Levent Aksu Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Aca Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ak Alanya Alkü
Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çeribaş Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çevik Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Güven Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kaan Demır Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Şahıngöz Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Erşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Saçkes . Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Sen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mete Taşlıova Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Orbay Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Aydın Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Gür Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Koçak Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Doğdubay Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Kaldırımcı Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Uluskan Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Bilici . Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cihan Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Delican İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kandemir Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Macit Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Özsarı Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yıldız Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer Doğan Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nahide Şimşir Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin Aygün Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi Emel Dılmen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim Bakırcı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Özdener Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Topal Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat Güçlü Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Öztoprak Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazı Güven Erdıl Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Terzi Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Kavak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuriye Garipağaoğlu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nursen Canıklıoğlu Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nursen Mazici Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurullah Altaş Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Onur Köksal Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kılıç Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Sevgi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Osman Altıntaş Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Yorulmaz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer İşbilir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Zülfe Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir Alanya Alkü
Prof. Dr. Özkan Daşdemir Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan Özden İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmi Doğanay Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Remziye Tuba Karatepe Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. S.Can Erdem Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Said Taş Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Zeki Genç Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Salim Gökçen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahat Deniz Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin Şimşir Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Turan Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Duman Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Uzun Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Selim Yılmaz Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Selma Yel Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serhat Ulağlı Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan Güzel Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai Balcı Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin Çelik Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Suat Ungan Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Sueda Özbent Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin Özen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Şerif Korkmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Şerif Korkmaz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Taner Altun Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Tanju Seyhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Özcan Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun Akkaya Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tığınca Oktar Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay Bıçer Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut Baydar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut Tok Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk Alpkaya Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Üçüncü Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Şimşek Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ünsal Umdu Topsakal Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Vahdettin Engin Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Veli Toptaş Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya Akyüz Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Kızılçım Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Kılıç Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel Gelışlı Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel Öksüz Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Çelik Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Kaştan Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Gürel Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zuhal Hasena Kultural Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Gürsel (ABD)

Prof. Dr. Alikram Abdullayev (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan)

Prof. Dr. Bernt Brendemeon (Norveç)


Prof. Dr. Bülent Bayram (Kazakistan)

Prof. Dr. Fuad Memmedov (Azerbaycan)

Prof. Dr. Fuad Memmedov (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan)


Prof. Dr. Maria Cikia (Gürcistan)


Prof. Dr. Roin Kavrelişvili (Gürcistan)


Prof. Dr. Aleksander Kadirbayev (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Rüstem Şükürov (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Uwe Blaesing (Hollanda)
Prof. Dr. Muammer Nurlu (Fransa)

Prof. Dr. Zeynabidin Abdirashidov

Prof. Dr.Elfina Sibgatullina (Rusya Federasyonu)


Doç. Dr. Hasan Kazım Kalkan (Almanya)

Doç. Dr. Mürteza Hasanoğlu (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan)

Dr. Abdrakhmanov Tolobek Abylovich Kırgız Devlet Üniversitesi

Dr. Elsev Brina Lopar Uksin Hoti Üniversitesi Kosova

Dr. Elsev Brina Lopar Uksin Hoti Üniversitesi Kosova

Dr. Matanat Amrahova, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi UNEC-Azerbaycan

Dr. Soner Yıldırım Uksin Hoti Üniversitesi Kosova

Dr. Toktogulov Almaz Asylbekovich Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi


Dr. Amanaliev Urmat Olzhbekovich Kırgız Ulusal Üniversitesi