Önemli Tarihler

1 Mayıs 2022: Kongre Kayıt Sisteminin Açılması

17 Temmuz 2022: Özet Gönderimi İçin Son Tarih

14 Ağustos 2022: Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi

28 Ekim 2022: Kongre Ücretlerinin Yatırılması İçin Son Tarih

30 Ekim 2022: Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih

7 Kasım 2022: Ulaşım Kayıtlarının Yapılması İçin Son Tarih

24 Kasım 2022: Kongre Oteline Giriş ve Kayıtların Yapılması

25-26 Kasım 2022: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması

27 Kasım 2022: Kongre Otelinden Çıkışların Yapılması