YAZIM KURALLARI – Orthography

Değerli Katılımcı,

“Kongrede sunacağınız bildiri ya da bildirileri ekteki şablona göre uygun ve yazım ilkelerine göre düzenleyerek 15 Kasım 2016 tarihine kadar gönderiniz. Katılımın fazla olması ve baskı sürecinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar yetiştirilebilmesi için belirtilen tarihe riayet edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bu tarihe kadar gönderilmeyen ya da yayın ilkeleri ve bildiri şablonuna uygun olarak düzenlenmeyen bildirilerin basılmamasının sorumluluğu yazarlarına ait olacaktır.
Yönergeye Ulaşmak İçin lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz

 

1-) Bildiriler ve bildiri özetleri, Türkiye Türkçesi, Türk Şiveleri, İngilizce ve Rusça dillerinden biri ile sunulabilir.
2-) Tebliğ özetleri, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
3-) Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, Türk Dünyası’na yönelik bir çalışmayı içermelidir.
4-) Tebliğ metinleri Times New Roman yazı tipi ile 12 punto halinde, paragraf başı yapılmadan 1,5 satır aralığı ile metin içi atıf/kaynak gösterme yöntemi kullanılarak yazılmalıdır. Metin altında sadece özel açıklama ile yazar adı, üniversitesi, ülkesi, ili ve elmek adresi dipnot olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.
5-) Bildirilerde kullanılan tablolar, resimler, haritalar ve fotoğraflar jpeg formatında kayıt edilerek, bildiri metninden ayrı olarak ek bir dosya şeklinde gönderilmelidir. Aksi davranılması halinde oluşabilecek; tablolardaki kaymalar, görsellerdeki görüntü problemleri yazarının sorumluluğundadır.
5-) Özetler ve tebliğler Microsoft Word ortamında yazılmalı ve bu haliyle belirtilen kayıt sistemi üzerinden  gönderilmelidir.
6-) Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Fakat bildiriler kitabında basılması için gönderilecek tam metinlerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
7-) Katılımcılar tebliğ özetleri ve metinleriyle birlikte çalıştığı kurum ve irtibat adreslerini de göndermelidir.
9-) Kabul edilen tebliğler, belirlenen tarihte duyurulacak, katılımcılara kabul mektubu gönderilecektir.
10-) Katılımcılar en fazla iki bildiri sunabilirler.