Kongre

afis_2Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin yapılma amacını, bilimsel işbirliği ve paylaşımın kolaylaştığı ve bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; işbirliği girişimlerini Türk Dünyası’nda bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ifade etmek mümkündür. Başta eğitim, bilim, ekonomi, yönetim, kültür gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler; Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlamıştır. Ortak bilimsel faaliyetlerin kültüre dayalı gönül köprülerini sağlamlaştıracağı çok açıktır. Bu anlamda sendikalar ve üniversiteler arasında yapılan bu faaliyet hacmini aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta eğitim kurumları ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmayı hedeflemektedir. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

Bütün bu amaçlar doğrultusunda Türk Eğitim-Sen üyelerinin akademik çalışmalarının kamuoyu ve bilim camiası ile paylaşılabilmesi gayesiyle Türk Eğitim-Sen ve UAESEB üyelerine yönelik uluslararası bu kongre düzenlenecektir.

Cooperation in science and exchange of knowledge and information have become easier and a must in today’s world; therefore, the aim of organizing the “International Congress in Education Sciences and Social Sciences in the Turkish World” could be regarded as a manifestation of the effort to cooperate in scientific areas within Turkish communities as well. Joint scientific congresses and events to be held in many different fields, particularly in the fields of education, science, economy, administration, culture; will contribute greatly to enhancing communication and creating new bonds within the Turkish society. It goes without saying that joint scientific activities and events strengthen the bridges between our hearts, minds and cultures. This event, which is originally organized between universities and unions, has gone beyond its limits and paved the way for the establishment of new links, new communication bonds and aims to create new areas of cooperation particularly in education organizations and civil society. Scientific work carried out in cooperation platforms will have a great role in new advancements, finding solutions to trans-border conflicts, promoting political and cultural convergence and building new partnerships.

In line with these objectives; with a view to share the academic work of the members of Turk-Egitim-Sen with scientific community and public; an international congress has been organized for the participation of the members of Turk Eğitim-Sen and UAESEB.