ÖNEMLİ TARİHLER

2020 Bilge Tonyukuk Yılı Anısına

3.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Kongre Başvuru Tarihi Değişikliği Duyurusu

Saygıdeğer Bilim İnsanları, Eğitimciler ve Kıymetli Türk Eğitim-Sen Üyeleri,

Dünyada ve ülkemizde etkili olan COVİD-19 salgını nedeni ile gerek yurt dışı gerekse yurt çapında çalışma hayatına ara verildiği olağanüstü bir sürecin yaşanması hasebiyle eğitim alanında da takvimlerde mecburen bir takım düzenlemeler hâsıl olmuştur. Ülkemizde başlatılan normalleşme sürecinin ardından siz değerli bilim insanı ve katılımcılardan gelen yoğun talep ile içinde bulunduğumuz nazik durum nedeniyle kongre takviminin bildiri özeti gönderme son tarihi ile ilgili bir düzeleme yapılması ihtiyacı; UAESEB Genel Merkezi, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve kongre düzenleme kurulu tarafından uygun görülmüştür.

Buna Göre 15 Haziran 2020’de bitecek olan Özet Gönderimi, 15 Temmuz 2020 olarak değiştirilerek üyelerimiz ve bilim insanlarının taleplerinin karşılanması kararlaştırılmıştır.

GÜNCEL KONGRE TAKVİMİ

10 Mart 2020: Kongre Kayıt Sisteminin Açılması

15 Temmuz 2020: Özet Gönderimi İçin Son Tarih

15 Ağustos 2020: Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi

13 Ekim 2020: Kongre Ücretlerinin Yatırılması İçin Son Tarih

15 Ekim 2020: Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih

25 Ekim 2020: Ulaşım Kayıtlarının Yapılması İçin Son Tarih

12 Kasım 2020: Kongre Oteline Giriş ve Kayıtların Yapılması

13-14 Kasım 2020: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması

15 Kasım 2020: Kongre Otelinden Çıkışların Yapılması

Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.