ANA SAYFA

Dünyanın yaratılmasından günümüze kadar sayısız kavim ve uygarlık yeryüzünde var olmuş, bunlardan bazıları varlıklarını bulundukları coğrafyaya damgalarını vurarak ya da etkileşimde bulunduğu diğer topluluklara kendi tesirlerini nüfuz ettirerek sürdürme imkânı bulabilmiştir. Türk milleti şüphesiz ki insanlık tarihine yön veren, insanlık tarihini etkileyen en eski ve en önemli milletlerden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Kurmuş olduğu devletler, oluşturmuş olduğu medeniyetler vasıtasıyla hem Türk tarihine hem de dünya uygarlığına adını altın harflerle yazdırmıştır. Medeniyete katmış olduğu buluşlar ile varlığını gelecek nesillere aktarmış olan Türk milletinin, asırlar öncesinden günümüze ulaşan anıtları kültürel ve tarihi köklerimizin ne kadar derinlerde olduğunun bir nişanesi olarak görülmelidir. Orhun Abideleri, Dede Korkut, Divan-ı Lügat’it Türk, Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mimar Sinan gibi değerlerimiz bunlardan sadece birkaç tanesi olarak ifade edilebilir.

Orhun Abideleri Türk kültür tarihinin bilinen ilk yazılı belgeleri olmaları Türk milletinin tarihini, toplumsal hayatını, yasama biçimini ve dünyaya bakış açısını günümüze kadar taşıyabilmesi açısından önemli bir kaynaktır. Her adımını Türk milletinden yana tavır almak ve eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerine cevap vermek ekseninde planlayan Türk Eğitim-Sen, hem bu yazıtlardan Bilge Tonyukuk abidesinin dikilişinin 1300. Yılı’nın UNESCO tarafından Bilge Tonyukuk Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Türk tarihinde müstesna yeri olan Orhun Abidelerine dikkatleri çekmek hem de akademisyen, araştırmacı ve eğitim çalışanlarının talebi olan bir kongreyi bir arada gerçekleştirebilmek amacı ile Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ile işbirliği içerisinde bir uluslararası kongre düzenlemiştir.

Bilimsel toplantılar, Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımların başlangıcı ya da meyvesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dünyası’na ilişkilerin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar bilimsel olarak da geliştirilmesi Türk Dünyası’nın geleceği adına ihmal edilmemesi gereken bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Araştırmacı, akademisyen ve eğitim çalışanlarının bir araya gelmesi uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızdan yola çıkarak bilimsel birliktelik ile taçlandıracağımız çalışmalar hem Türk milletinin hem de Avrasya coğrafyasının kaderini belirleyecektir.

Bu doğrultuda Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak; 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni düzenleyerek başlatmış olduğumuz Türk Dünyası’na yönelik uluslararası kongreleri, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 6-9 Aralık 2018 tarihinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-10 Kasım 2019 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi ile devam ettirmiş olduk.

Kongrelere genel olarak her yıl 1000’den fazla akademisyen, araştırmacı ve eğitim çalışanının katılması ortalama 500’den fazla bildirini sunulması ve ciltlerce yayının ortaya çıkması, uluslararası katılımlar neticesinde Nobel ödüllü araştırmacılar ile Türk dünyası araştırmacılarının kaynaşarak yeni proje ve fikir alışverişinde bulunması duyulan teveccühün açık bir göstergesi olmuştur.

Türk Dünyası’nın geleceğine yatırım yapmak ve bilimsel işbirliğine yeni bir katkı sunmak amacıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve UAESEB tarafından 2020 yılında da “Bilge Tonyukuk Yılı Anısına” 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleyeceğiz. Kongremiz; 12-15 Kasım 2020 tarihleri Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıca kongre esnasında Orhun Abideleri ve Türk kültürü Karma Sergisi düzenlenecektir. Bu kongre ve serginin de gerek Türk Cumhuriyetlerinden gerekse diğer ülkelerden katılan bilim insanlarının Türk Dünyası’nın sosyal bilimler ve eğitim alanındaki meselelerinin tartışması ve ortak bir sonuç bildirgesinin yayınlanması bakımından son derece büyük katkılara matuf olacaktır.

Bu anlamda eğitim sendikalarımız arasında yapılan bu faaliyet kendi kabını aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturacaktır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır. 12-15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek ve sadece Türk Eğitim-Sen ve UAESEB üyelerinin katılımına açık olan 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin Türk bilimine katkılar sunmasını, Türk Dünyasının birliğine ve dirliğine yönelik politikalar üretmesi hususunda faydalı olmasını diliyoruz.