Önemli Tarihler

Özet Gönderme: 15 Nisan – 1 Eylül 2019

(Abstract Submission: 15 April – 1 September 2019)

Özet Değerlendirmelerinin Yazarlara Bildirilmesi: 8 Temmuz 2019

(Abstract Notification: 8 July 2019)

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 9 Temmuz – 30 Eylül 2019

(Full Paper Submission: 9 July – 30 September 2019 )

Tam Metin Değerlendirmelerinin Yazarlara Gönderilmesi: 15 Ekim 2019

(Full Paper Notification: 15 October 2019)

Düzeltilmiş Tam Metinlerin Gönderilmesi: 21 Ekim 2019

(REviewed Full Paper Submission: 21 October 2019)