Önemli Tarihler

Özet Gönderme: 01 Mart – 15 Temmuz 2023

(Abstract Submission: 01 March – 15 July 2023)

Özet Değerlendirmelerinin Yazarlara Bildirilmesi: 20 Temmuz 2023

(Abstract Notification: 20 July 2023)

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 21 Temmuz – 1 Kasım 2023

(Full Paper Submission: 21 July – 1 November 2023)

Tam Metin Değerlendirmelerinin Yazarlara Gönderilmesi:  7 Kasım 2023

(Full Paper Notification:  7 November 2023)

Düzeltilmiş Tam Metinlerin Gönderilmesi: 10 Kasım 2023

(Reviewed Full Paper Submission: 10 November 2023)

Programın İlan Edilmesi: 15 Kasım 2023

(Announcment of the Program: 15 November 2023)