Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyhan FIRAT (Gazi Üniversitesi) – Başkan

Prof. Dr. Haluk KORALAY (Gazi Üniversitesi) – Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Recep BİRGÜL (Carroll College)

Prof. Dr. Abid ABU-TAIR (British University in Dubai)

Prof. Dr. Jamal KHATİB (Beirut Arab University)

Prof. Dr. John KINUTHIA (University of South Wales)

Prof. Dr. Gürkan ÖZDEN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa GÜNAY (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Erhan BALCI (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Nihat DÖNGEL (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan YALÇINKAYA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Feray KÖÇKAR (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KOLA (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Yasin ALEMDAĞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet Söğütlü (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. İlker TEKİN (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman ÖZKARACA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Adem TEKEREK (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yakup KAYA (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuray GEDİK – (Balıkesir Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa KARABOYACI (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Hamza KANDEMİR (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL (Gebze Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Dr. Ömer BOYACI (Pamukkale Üniversitesi)