Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Kemal Önder Çetin: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri öncesi, sırası ve sonrasında bize neler oldu? Geoteknik Mühendisliği Değerlendirmeleri

Prof. Çetin, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de doktora çalışmasının bir parçası olarak, suya doygun kohezyonsuz zeminlerin sismik sıvılaşma tetiklenme davranışını araştırdı. Önerilen tetikleme ilişkisini ortaya koyan makalesi, 2006 yılında ASCE Geo-Institute (Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği Geoteknik-Enstitüsü) tarafından verilen “Thomas A. Middlebrooks Üstün Profesyonel Başarı Ödülü” nü aldı. Önerdiği sismik zemin sıvılaşması tetiklenme metodolojisi mühendislik uygulamalarında geniş çapta kabul görmüş ve kullanılmış, ayrıca AASHTO 2010 dahil olmak üzere bir dizi mühendislik şartname ve standardı için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin temelini oluşturmuştur. 2022 yılında Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansına, “Daneli Zeminler Mekaniği: Daneden Zemine…” başlıklı sunumu ile Ord. Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu onursal konuşmasını vermek üzere davet edilmiştir. 

Prof. Çetin, deneysel ve teorik zemin mekaniği, temel ve deprem mühendisliği alanlarında araştırma projelerinde yer almasının yanı sıra, İstanbul Marmaray Batırma Tüneli, İstanbul Kanalı, Gebze-İzmir Otoyolu, Ankara-İstanbul Hızlı Tren, İstanbul-Ankara-İzmir Metro Hatları, Varşova-Polonya Metro Hattı, Efeler Jeotermal Santrali, Yemen-Sayhut Nishtun Otoyol Tüneli, Kazan Soda Tesisi, Alpaslan II HES, Umman-Duqm Limanı, Türkmenbaşı Uluslararası Limanı, Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri gibi birçok ulusal ve uluslararası projede geoteknik ve deprem mühendisliği konularında danışmanlık yapmıştır. Mısır (2017), Malezya (2017), Filipinler (2018), Polonya (Eylül 2019) ve Özbekistan’da (Kasım 2019, Ocak 2023) nükleer santraller için güvenlik gereksinimleri konulu çalıştay ve denetlemelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) kurum dışı uzman ve danışman olarak destek vermiştir. 

Prof. Dr. Çetin’in geoteknik mühendisliği alanındaki uzmanlığı i) sığ temeller, ii) kazıklı temeller, iii) derin kazılar, iv) yeraltı yapıları (örneğin: Tünel Açma Makinesi Yöntemi (TBM) ve yeni Avusturya tünel açma yöntemi (NATM), aç-kapa tüneller), v) istinat yapıları, vi) hidrolik yapılar (toprak dolgu, beton yüzlü kaya dolgu, silindirle sıkıştırılmış beton barajlar), vii) liman yapıları ve dolgu, kaya nükleer tesisler, viii) şev duraylılığı değerlendirmeleri, ix) zemin iyileştirme, x) Yeraltı suyu düşürme sistemleri (Temel çukurunun susuzlaştırılması) xi) saha incelemeleri, sağlık ve performans izleme gibi tasarımlar başta olmak üzere, zemin ve yapısal sistemlerin tasarım ve performans değerlendirmesini içerir. Benzer şekilde, deprem mühendisliğindeki uzmanlığı ise i) sismik zemin sıvılaşmasının tetiklenmesi, sıvılaşma sonrası kesme dayanımı ve rijitlik tepkisi, yanal yayılma, ii) Arazide sismik zemin tepkisi, iii) sismik tehlike, iv) zemin yapı sistemlerinin 2 boyutlu ve 3 boyutlu statik ve sismik sayısal modellemesi, v) mikro bölgeleme, vi) hidrolik ve nükleer tesisler için yerleşim değerlendirmelerini içermektedir.

Prof. Çetin, evli ve iki çocuk babası olup, öğretim üyesi, danışman, araştırmacı ve hakem olarak mühendislik camiasına mutlu ve şevkle hizmet etmeye devam etmektedir.


Prof Geoffrey Levermore, BSc, ARCS, PhD, DIC, CEng, FCIBSE, MASHRAE, MEI

Emeritus Professor, Dept of Mechanical, Aerospace & Civil Engineering, The University of Manchester, UK. (2011 to present)

Adjunct Professor, Chinese Agricultural University (CAU), College of lnformation and Electrical Engineering, Beijing, China.(2019 to present)

Author of about 110 refereed journal papers, 49 invited papers and lectures and 25 book chapters and books. Investigator on grants worth £14.53m,  17 with UK Research Councils worth £12.75m, PI on 12 worth £2.27m. Chair of the Task Group and editor of CIBSE Guide A Environmental Design, Chapter A2  External Design Data 1999, 2006 and 2013.

In 2007 one of the Lead Authors of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) contributing to the award of the Nobel Peace Prize to the IPCC with Al Gore.

From 2002 to 2009 Co-ordinator of Working Commission W108: ‘Impact of climate change on the built environment’ of the International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB).

In 2009 awarded a CIBSE Silver Medal.

PI for EPSRC Scorchio grant (EP/E017398/1) which investigated the impact of climate change on vulnerable people and buildings.

PI for EPSRC COPSE grant (EP/F038178/1) which developed future weather years, based on the UKCP09 climate projections, for building simulation. COPSE also analysed the urban heat island effect for Manchester.

Still researching, analysing the urban heat island and its effects. Published 31 papers since 2011.


Dr. Ahmed F. Zobaa, DSc, CEng, EUR.ING., IntPE(UK), FIET, FEI, FCIBSE, FIMechE, FAAS, SFHEA, SMIEEE

Dr. Zobaa’nın yolculuğu Mısır’daki Kahire Üniversitesi’nde başladı ve burada sırasıyla 1992, 1997 ve 2002 yıllarında Elektrik Gücü ve Makineleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Akademik mükemmellik arayışı, 2010 yılında Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nden Akademik Uygulama Lisansüstü Sertifikası ve 2017 yılında Birleşik Krallık’taki Brunel Üniversitesi’nden Bilim Doktoru unvanını almasıyla devam etti.

Kariyeri, 1992-2007 yılları arasında Kahire Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi, Öğretim Asistanı ve Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktan, 2007-2010 yılları arasında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji alanında Kıdemli Öğretim Görevlisi olmaya kadar çeşitli görevlerde bulunmasını sağlamıştır. Akademideki yolculuğu, 2010-2019 yılları arasında güç sistemleri alanında Kıdemli Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı Londra Brunel Üniversitesi’nde devam etmiştir. Elektrik ve güç mühendisliği alanında Okuyucu ve Brunel Üniversitesi Londra, Birleşik Krallık’ta Brunel Disiplinlerarası Güç Sistemleri Araştırma Merkezi Üyesidir.

Güç mühendisliği ve yenilenebilir enerji alanındaki kapsamlı katkılarıyla tanınan Dr. Ahmed Faheem Zobaa’nın uzmanlığı, güç kalitesi, deniz yenilenebilir enerjisi, akıllı şebekeler, enerji verimliliği ve aydınlatma uygulamaları gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Dr. Zobaa, akademik katkılarının ötesinde, Smart Grids and Sustainable Energy Journal’da Genel Yayın Yönetmeni ve çeşitli uluslararası dergilerde Yayın Kurulu üyesi, Editör, Yardımcı Editör ve Yayın Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaparak çeşitli profesyonel yayınlarda önemli roller üstlenmiştir.

Tanınırlığı ve üyelikleri birçok saygın kurumu kapsamaktadır. Kendisi tescilli bir Yeminli Mühendis, Yeminli Enerji Mühendisi, Avrupa Mühendisi ve Uluslararası Profesyonel Mühendistir. Aynı zamanda İngiltere Mühendislik Konseyi, Mısır Mühendisler Sendikası ve Mısır Mühendisler Derneği’nin kayıtlı üyesidir. Dr. Zobaa’nın ayrıca Yüksek Öğretim Akademisi, İngiltere; Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, İngiltere; Yapı Hizmetleri Mühendisleri Kurumu, İngiltere; Makine Mühendisleri Kurumu, İngiltere; Kraliyet Sanat Topluluğu, İngiltere, Afrika Bilimler Akademisi ve Eğitim Değerlendiricileri Kurumu, İngiltere’de bursları bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda IEEE’nin kıdemli üyesidir.


Prof. Dr. Gürkan ÖZDEN: 2023 Kahramanmaraş Depreminde Marjinal Zemin Davranışları

8 Temmuz 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Konya ve daha sonra İzmir’de tamamlayan Gürkan Özden orta ve lise eğitimini İzmir’de almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında bitirmiştir. 3 Temmuz 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Yapıları programını tamamlayarak Yüksek Mühendis sıfatını almış, 16 Aralık 1999 tarihinde ise Wayne State University tarafından kendisine Felsefe Doktoru (PhD) unvanı verilmiştir. Gürkan Özden 2000 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca akademik çalışma alanları zemin dinamiği, kazık-zemin etkileşimi olmakla birlikte Geoteknik Mühendisliği disiplininin alt dalları olan derin temel sistemleri, iksa yapıları, zemin iyileştirme yöntemleri gibi konularda uluslararası ve ulusal yayınları, bildirileri ve mühendislik tasarımları mevcuttur. Çok sayıda bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmış olup beş doktora ve yirminin üzerinde yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapmıştır.


Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK: Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri ve Basen Yapılarının Deprem Yer Hareketi Üzerindeki Etkileri

Nihat Sinan Işık 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl yine ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Uygulamalı Jeoloji alanında, Prof. Dr. Vedat DOYURAN’ın danışmalığı altında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi’nde Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın kurulmasında görev aldı. Yüksek Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Uygulamalı Jeoloji alanında Doktora eğitimine başladı. Presiyometre Deneyinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi adlı doktora tezini 2006 yılında bitirdi; aynı yıl Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Doktora teziyle Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin verdiği Erguvanlı ödülünü aldı. 2011 yılında Uygulamalı Jeoloji Alanında Doçentlik ünvanını aldı, aynı yıl Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Doçent olarak atandı, 2017 yılından beri aynı bölümde profesör ünvanıyla görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları Mühendislik Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniği’dir.


Doç. Dr. Mufti Mahmud: Kapsayıcı Bir Topluma Doğru: Eğitim 5.0 için Kişiselleştirilmiş Öğrenim Sağlamada Yapay Zeka

Mufti Mahmud, 2011 yılında İtalya’daki Padova Üniversitesi’nden bilgi mühendisliği alanında doktora derecesini aldı. Halen Birleşik Krallık’taki Nottingham Trent Üniversitesi (NTU) Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Bilişsel Hesaplama alanında Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Mahmud, 2020 yılından bu yana bilgisayar bilimlerinde dünya çapında en çok atıf alan %2 bilim insanı arasında yer almaktadır ve NTU VC Üstün Araştırma Ödülü 2021 ve Marie-Curie doktora sonrası bursu sahibidir. Dr. Mahmud, NTU’da Birleşik Krallık hükümetinin araştırma mükemmelliği çerçevesi için Bilgisayar Bilimi ve Enformatik değerlendirme biriminin koordinatörü ve Bilişsel Hesaplama ve Beyin Enformatiği araştırma grubunun grup lideridir. Hindistan, Bangladeş, İtalya, Belçika ve Birleşik Krallık’ta endüstri ve akademide 18 yılı aşkın deneyime sahip olan Dr. Mahmud, hesaplamalı zeka, uygulamalı veri analizi ve büyük veri teknolojileri konularında uzmandır ve özellikle sağlık uygulamalarına odaklanmaktadır. Ağustos 2023 itibariyle, önde gelen dergi ve konferanslarda 300’den fazla hakemli makale ve bildiri yayınlamış ve bu alanlarda 18 cilt ve birçok dergi özel sayısının (ortak) editörlüğünü yapmıştır. Scopus’a göre, Dr. Mahmud, 01/2018 ile 03/2022 tarihleri arasında bilgisayar bilimleri alanında Nottinghamshire, Birleşik Krallık’taki üniversitelerden akademisyenler arasında en fazla yayına sahiptir ve aynı dönemde Birleşik Krallık’ın East Midlands bölgesindeki üniversitelerden bilgisayar bilimleri akademisyenleri arasında üçüncü sırada yer almıştır. Aktif bir araştırmacı olarak Dr. Mahmud, toplamda 4,0 milyon sterlinden fazla hibe almış ve 50’den fazla araştırma öğrencisine (doktora, yüksek lisans ve lisans) danışmanlık yapmıştır. IEEE ve ACM Kıdemli Üyesi, İngiliz Bilgisayar Topluluğu Profesyonel Üyesi ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Akademisi Üyesidir. 2022-2023 yılları arasında IEEE Computational Intelligence Society (CIS) Akıllı Sistem Uygulaması ve Beyin Bilişimi Teknik Komiteleri Başkanı, IEEE CIS Sağlık için Zeka Sistemleri Görev Gücü üyesi, IEEE R8 İnsani Faaliyetler Alt Komitesi danışmanı, IEEE İngiltere ve İrlanda Endüstri Uygulamaları Bölümü Yayınlar Başkanı ve IEEE İngiltere ve İrlanda SIGHT Komitesi Proje İrtibat Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca IEEE-WCCI2020’nin yerel organizasyonunun koordinasyon başkanı; 2020, 2021 ve 2022’de Beyin Bilişimi konferansının Genel Başkanı; Uygulamalı Zeka ve Bilişim konferans serisinin kurucu başkanı; ve IEEE-CICARE 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022’nin Sempozyum Başkanı olarak görev yapmıştır. Cognitive Computation dergisinde Bölüm Editörü (Büyük Veri Analitiği), Frontiers in Neuroscience dergisinde Yardımcı Editör ve Brain Informatics dergisinde Bölgesel Editör (Avrupa) olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Applied Intelligence and Informatics (Springer Nature) ve Smart Healthcare Systems dergilerinde baş editör olarak görev yapmaktadır: From Data to Knowledge (Taylor & Francis) kitap serilerinin baş editörlüğünü yapmaktadır.