Yazım Kuralları

5. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi yazım kurallarını görmek için ilgili linke tıklayınız.

Türkçe Yazım Kuralları

Please click on the following links for manuscript guidelines

English Manuscript Guidelines

*** Bildirilerin ilk gönderimi aşamasında Benzerlik raporu yüklenmelidir.
(iThenticate / Turnitin – maksimum benzerlik oranı %20’nin altında olmalıdır.)
Benzerlik raporu yüklenmeyen bildiriler iade edilecektir.