ANA SAYFA

Türk dünyasının birbirine kenetlenmesi ve başarılı işler gerçekleştirerek bölgesel ve küresel düzeyde yeni bir sinerji oluşturması, bilimin ve bilim insanlarının katkısı olmadan mümkün olamayacağı mukadderdir. Bilim, modern dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanarak Türk dünyası için de birleştirici ve kalkınmayı sağlayıcı bir araç haline gelmektedir. Bilim, teknoloji ve yenilik, bu süreçte hayati bir rol oynayarak Türk dünyası için yeni fırsatlar ve çözümler sunmaktadır. Bu bakış açısının gelişip yaygınlaşabilmesi için bilimsel toplantılara gereken hassasiyet gösterilmelidir. Bilimsel toplantılar, Türk dünyasını oluşturan ülkeler ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmelerini ve gerçek egemenliklerinde artış sağlayarak aynı zamanda dünya barışına katkıda bulunmalarını sağlayacak önemli bir platform sunar. Bu toplantılar, bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılan adımların başlangıcı veya meyvesi olarak karşımıza çıkar. Türk dünyasının ilişkilerinin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel boyutları olduğu kadar bilimsel boyutu da geliştirilmelidir. Çünkü bu, Türk dünyasının geleceği için ihmal edilmemesi gereken bir zorunluluktur. Araştırmacılar, akademisyenler ve eğitim çalışanlarının bir araya gelmesi, uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızı temel alarak bilimsel birlikteliği taçlandıracak çalışmaları başlatmak açısından son derece önemlidir. Bu çalışmalar, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasının kaderini de belirleyebilecek potansiyele sahiptir.
“Türkiye Yüzyılı” ve “Türk Asrı” hedeflerine ulaşmada bilime yapılan yatırım ve destek büyük bir önem taşımaktadır. Bu yatırımlar, eğitim çalışanları ve bilim insanlarının rollerini daha da önemli hale getiriyor. Eğitim çalışanları, genç nesilleri bilime teşvik ederek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmekte kilit bir rol oynamaktadırlar. Bilim insanları ise araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla yeni buluşlar ve teknolojiler ortaya koyarak Türk dünyasının kalkınmasına öncülük etmektedirler. Bilim insanlarının bir araya gelerek onların bilimsel üretimlerini değerlendirmeye tabi tutarak daha iyi olması yönünde birlikte veya bireysel çalışmalar için planlama yapabilecekleri akademik toplantıların düzenlenmesi hayati önem taşımaktadır.
Bu bakış ve akademik sendikacılık düsturu aklı ve bilimi örnek alan çözüm odaklı bilimsel yaklaşım şiarı ile Türk Eğitim Sen akademik bilgiyi sendikal duruşuna rehber ve paydaş edinmektedir. Türk Eğitim-Sen Ortalama akıl yerine ortak aklı; Türk Devleti, Türk eğitimi ve eğitim çalışanları için en iyi ve en güzeli arama yolunda bilime, akla ve mantığa uygunluk noktasında özel bir gayret sarf etmektedir. Bu çalışmalarından birisi olarak Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak; 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni düzenleyerek başlatmış olduğumuz Türk Dünyası’na yönelik uluslararası kongreleri, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 6-9 Aralık 2018 tarihinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 7-10 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da yapılan “ 2.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 2020 yılında da “Bilge Tonyukuk Yılı Anısına” 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi ile 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’ni maalesef içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirdik. 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadele; 9 Eylül 1922’de “Büyük Zafer”le neticelenmesinin 100. Yıl dönümünde “Büyük Zafer”’in 100. Yılı Anısına 24- 27 Kasım 2022 tarihinde 4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresini düzenledik. En son olarak 30 Kasım -3 Aralık 2023 tarihinde 2023 yılı Cumhuriyet’in 100. Yılı olması münasebetiyle 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’ni daha önceki yıllarda olduğu gibi farklı alanlarda çalışan yetkin bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Kongrelere genel olarak her yıl 1000’den fazla akademisyen, araştırmacı ve eğitim çalışanının katılması ortalama 500’den fazla bildirini sunulması ve ciltlerce yayının ortaya çıkması, uluslararası katılımlar neticesinde Nobel ödüllü araştırmacılar ile Türk dünyası araştırmacılarının kaynaşarak yeni proje ve fikir alışverişinde bulunması duyulan teveccühün açık bir göstergesi olmuştur.
Ziya Gökalp’in Türk Dünyası ile ilgili hayalleri, Türk dünyasının birliğine ve dayanışmasına vurgu yapması bakımından son derece önemlidir. Onun vizyonu, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına sahip çıkarak güçlü bir gelecek inşa etmek üzere kurgulanmıştır. Vefatının 100. yılında, Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından 21-24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi adının ve işlevinin ötesinde vefanın ve kadirşinaslığın bir göstergesi de olacaktır. Böylesine önemli bir sosyoloğun adının verildiği bu etkinlik, Türk dünyasının ortak geçmişine ve geleceğine yapılan vurguyu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu etkinlik, Gökalp’in ideallerini yaşatmak ve Türk dünyasının birliğine olan inancı pekiştirmek adına muazzam bir anma etkinliği olması yanında Türk Dünyası’nın bilimsel atılımına ve kalkınmasın matuf önemli bir misyonu da içermektedir.
Bu organizasyon, Türk dünyasının ortak değerlerine ve birbirine olan bağlılığına vurgu yaparak, bilimin ve eğitimin bu süreçteki kritik rolünü de öne çıkaracaktır. Türk dünyasının bilim ve eğitim alanında ortak bir vizyona sahip olması, bölgesel ve küresel anlamda daha fazla işbirliği ve başarıya yol açacaktır. Bu tür organizasyonlar, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştirmenin yanı sıra, bilimin ve eğitimin önemini vurgulayarak gelecek nesillere ilham veriyor ve kalkınmanın temellerini güçlendirecektir. Bu şekilde, Türk dünyası bilim ve bilim insanlarının liderliğinde daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edecektir. Pek çok kıymetli bilim insanının nitelikli çalışması ile katılacağı bu bilimsel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçecek, katkı sunacak herkese peşinen teşekkür ediyor, bu anlamlı ve değerli kongrenin gerçekleşmesinde Türk ve Dünya bilimini destekleyen UAESEB ve Türk Eğitim Sen’e şükranlarımızı sunuyoruz. Kongrede buluşmak üzere…