Kongre

KONGRE (1)Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin yapılma amacını, bilimsel işbirliği ve paylaşımın kolaylaştığı ve bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; işbirliği girişimlerini Türk Dünyası’nda bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ifade etmek mümkündür. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler; Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlamıştır. Ortak bilimsel faaliyetlerin kültüre dayalı gönül köprülerini sağlamlaştıracağı çok açıktır. Bu anlamda sendikalar ve üniversiteler arasında yapılan bu faaliyet hacmini aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta eğitim kurumları ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmayı hedeflemektedir. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.