ARCHIVE

Please click to access the website of the “1st International Congress of Turkish World Educational Sciences and Social Sciences” held in Antalya on 01-04 December 2016. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

01-04 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da yapılan “1.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Please click to access the “1st International Congress of Turkish World Engineering and Sciences” held in Antalya on 07-10 December 2017. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

07-10 Aralık 2017  tarihinde Antalya’da yapılan “1.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi ” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Please click to access the website of the “2nd International Congress of Turkish World Educational Sciences and Social Sciences” held in Antalya on 7-8 December 2018. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

7-8 Aralık 2018  tarihinde Antalya’da yapılan “ 2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi ” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Please click to access the website of the “2nd International Congress of Turkish World Engineering and Sciences” held in Antalya on 7-10 November 2019. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

7-10 Kasım 2019  tarihinde Antalya’da yapılan “ 2.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi ” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Please click to access the website of the “3rd International Congress of Turkish World Educational Sciences and Social Sciences” held in Antalya on 12-15 November 2020. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

12-15 Kasım 2020  tarihinde Antalya’da yapılan “ 3.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi ” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Organized Online/Online on 22-24 October 2021, “3. Please click to access the website of the “International Turkish World Congress of Engineering and Sciences”. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

22-24 Ekim 2021 tarihinde Çevrimiçi/Online olarak düzenlenen “3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Please click to access the “4th International Congress of Turkish World Educational Sciences and Social Sciences” website on 24-27 November 2022 in Antalya. You can access the full texts of the papers presented at the Congress and the referee committees on the page.

24-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da “ 4.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi ” web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Sayfada Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerine, hakem heyetlerine sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.