Sergi Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Birsen ÇEKEN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Gültekin AKENGİN  (Gazi Üniversitesi)