Önemli Tarihler

02 Nisan 2018: İlk Çağrı

03 Mayıs 2018: Kongre Kayıt Sisteminin Açılması

01 Ekim 2018: Özet Gönderimi İçin Son Tarih (Güncellendi)

10 Ekim 2018: Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi

15 Kasım 2018: Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih

20 Kasım 2018: Kongre Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih

6 Aralık 2018: Ulaşım, Kongre Oteline Giriş ve Kongre Kayıtlarının Yapılması

7-8 Aralık 2018: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması

9 Aralık 2018: Kongre Otelinden çıkışların yapılması

 


Sergi için son başvuru tarihi: 15 Eylül 2018
Sergiye kabul edilen eserlerin bildirim tarihi: 01 Ekim 2018
Sergilenme Tarihi:  7-8 Aralık 2018