Kongre Programı

6 Aralık 2018: Ulaşım, Kongre Oteline Giriş ve Kongre Kayıtlarının Yapılması

7-8 Aralık 2018: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması

9 Aralık 2018: Kongre Otelinden çıkışların yapılması

Detaylı kongre programı daha sonra paylaşılacaktır. Bu bilgiler katılımcıların Kongreye geliş ve dönüşlerini planlamak üzere verilmiştir.
———————————————————————–

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Program Kitapçığı

Kongre Programı 

———————————————————————–