Düzenleme Kurulu

Doç Dr. Kaya Yıldız Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç Dr. Nuri Akgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç Dr. Dündar Yener Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç Dr. Salih Kürşat Dolunay Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet Atalay Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kürşat Yıldırım İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Dinçer Koç İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. M. Fatih Sancaktar İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bayram Baş Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hakan Akçay Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Gürsoy Şahin Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Sarı Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Raif Kalyoncu Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Taner Altun Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Akın Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nedim Alev Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Derya Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tolga Erdoğan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. İdiris Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Akın Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Uğur Üçüncü Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yavuz Akbaş Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Durmuş Ekiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selahattin KAYMAKÇI Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet SARI Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ATALAY Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kaya YILDIZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nuri AKGÜN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Dündar YENER Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Salih Kürşat DOLUNAY Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kürşat Yıldırım İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Dinçer Koç İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. M. Fatih Sancaktar İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bayram Baş Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yunus Günindi Aksaray Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Barış Taş Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sayime Durmaz Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya Giresun Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sezai Balcı Giresun Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet KUMARTAŞLI Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Halil Altay GÖDE Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Cevdet YILMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Atilla ÇAĞLAR Kastmonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Seyhan YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. İrfan YILDIRIM Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tarkan YAZICI Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hakan Akçay Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nedim Bakırcı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Elvan Yalçınkaya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serkan ŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Taner TUNÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI Erzincan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mücahit KAĞAN Erzincan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Necdet TOZLU Erzincan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kemal TAŞÇI Erzincan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sonel Bosnalı Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet EYİM Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tahir ZORKUL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hüseyin YÜKRÜK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa ATLİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serap YÜKRÜK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Recep DEMİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bekir KOÇLAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet PINAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yunus YILDIRIM Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Levent  Eraslan Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hasan Yaylı Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Gıyasettin Tayfur Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sevgi Coşkun Keskin Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ferhat Ağırman Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Meryem Ayan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Cemal Bayak Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Dündar Kök Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Abdulvahap Özcan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ferhat Ağırman Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Meryem Ayan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Murat Akyüz Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Doç. Dr. Murat Taş Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Doç. Dr. Erkan Göksu Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Hammet Arslan Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Şükrü Keyifli Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bülent Çelikel Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serkan Acar Ege Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet Atalay Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet Gündüz Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ferhat Ağırman Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Meryem Ayan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Pınar Ülgen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Alpaslan Demir Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kemal İbrahimzade Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ufuk Karakuş Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yılmaz Yeşil Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nezir Temur Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Bülent Aksoy Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Mustafa Yıldız Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Akif Sözer Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Muhammet Koçak Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Gökhan Duman Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. İhsan Kalenderoğlu Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer Saylar Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Şaban Çetin Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Özdemir Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şenel Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Kızılkaya Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Ötüken Senger Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Suna Kaymak Özmen Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Necati AVCI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Erdal Aksoy Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Alper Alp Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Habibe Ersoy Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Neslihan İlknur Keskin Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Gülsün Mehmet Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Fatih Sakallı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Selcan Teke Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Meşkûre Yılmaz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Gülcan Çolak Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Şennur Şenel Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Akça Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Atabey Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Muvaffak Eflatun Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Görür Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Nasrullah Uzman Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yapıcı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Veli Savaş Yelok Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yıldırım Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Bahadır Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Candeğer Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi R. Erhan Güllü İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ilgın İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Karacagil Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Uygur İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akış İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Genç Osman İlhan Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Şanlı Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Vedat Yeşilçiçek Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Perihan Tuğba Şeker Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Demirhan Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Deniz Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf İnel Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İlteriş Yıldırım Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akpınar Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Tuba İskenderoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çekmez Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Temel Kösa Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Faik Özgür Karataş Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akpınar Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Müjgân Baki Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kürşat Erümit Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Alper Şimşek Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ürey Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Özyurt Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ürey Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Dinç Altun Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İlteriş YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sena COŞKUN Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sedat BAHADIR Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi R. Erhan Güllü İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ilgın İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Karacagil İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Uygur İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akış İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Genç Osman İlhan Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Şanlı Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm CANDEĞER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Vedat YEŞİLÇİÇEK Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Perihan Tuğba ŞEKER Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan DEMİRHAN Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet DENİZ Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyes Yusuf İNEL Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kerim Öner Aksaray Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Refik Turan  Aksaray Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Tanrıkulu Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Said Taş Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Bayer Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Akçakanat Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özaltın Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cengiz ÇUHADAR Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Muharrem AVCI Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yasin ŞERİFOĞLU Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Keskinkılıç Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Erdinç DEMİRAY Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Namık ASLAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Genç Osman GEÇER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Bayram POLAT Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Salih ÖZKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Şevket AYDIN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yener ÖZEN Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İhsan ÜNLÜ Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed KÖSE Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman LOKMACI Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ahmet TERZİOĞLU Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya KESKİN Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim ÜNGÖR Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Fikret KILIÇ Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim AKKAŞ Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Semanur SOYYİĞİT Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Naci BÜTÜN Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Fatih İNEÇ Erzincan Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi İrfan Atalay Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Kantar Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Topaloğlu Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Abdulaziz KARDAŞ Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Güneş ŞAHİN Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah KARTA Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ercüment TOPUZ Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sevda Özen Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Veysi SEVİNÇLİ Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Eratalay Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Raşit KOÇ Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi M.Nuri KARDAŞ Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Zeynal Boynukara Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Feran AŞUR Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Onur ŞATIR Van Yüzünci Yıl Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Kürşad Koca Sakarya Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Köktan Sakarya Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Adem Arı Sakarya Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Kutlu Yapıcı Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Orhun Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Kemal Daşcıoğlu Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Taşer Akbaş Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Bayram Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Karahan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mustafa Karaca Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Çakaloğlu Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Emin Kırkıl Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Kadir Adamaz Celal Bayar Ünviversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Hayta Bitlis Eren Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Palabıyık Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Hayta Bitlis Eren Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Bahadır Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Diker Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Keskinkılıç Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Baha Öztunç Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yaşar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Samettin Başol Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Uyanık Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Serdar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Sertan Talas Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özmen Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Akın Bingöl Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Alper Tazegül Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Çulpan Çetin Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gökay Durmuş Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Çağrı Bozkırlı Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Turp Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karageçi Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kol Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Onur Er Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kıyçak Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Selma Erdağı Erbaş Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Turan Özgür Güngör Kafkas Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Rafet AYDIN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILINÇ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Lokman AKBAY Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Gülcan MIHLADIZ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Nimet IŞIK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa BİLGEN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Rıza OĞRAŞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Esme ÖZDAŞLI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Tayfun YILMAZ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ŞAHİN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Öznur TOLUNAY ATEŞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Himmet BÜKE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Ertan TAĞMAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Barboros Serdar ERDOĞAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Cemal KOYUNOĞLU İnönü Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre TANSÜ Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Öğr. Gör. Dr. Atakan Akçay Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Öğr. Gör. Dr. Taner Lüleci Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Dr. Öğr. Gör. Ahu Cavlazoğlu Davulcu Selçuk Üniversitesi Türkiye
Dr. Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Dr. Fehim Kuruloğlu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Dr. Ertuğrul KAROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Ersin BURNAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Fuat Serkan SAY Mersin Üniversitesi Türkiye
Dr. Nilgün DAĞ Mersin Üniversitesi Türkiye
Dr. Bekir Şakir KONYALI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Dr. Mustafa Aça Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Dr. Ergün Akgün Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Ergün AKGÜN Uşak Üniversitesi Türkiye
Dr. Mehmet Sedat Uğur Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Dr. İlker Yiğit Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Dr. Tuncay Yavuz Özdemir Fırat Üniversitesi Türkiye
Dr. Yavuz Haykır Fırat Üniversitesi Türkiye
Dr. Mümin Tufan Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Bahadır Kılcan Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Mahmut Çitil Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Hanifi Sanır Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Selman Ablak Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. H. Kazım Kalkan Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Halil Dindar Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. İbrahim Yüksel Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Murat Karabulut Gazi Üniversitesi Türkiye
Dr. Naciye Karahan Kök Kafkas Üniversitesi
Dr. Araş. Gör Mustafa İçen Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye