Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Uwe Blaesing (Hollanda)
Prof. Dr. Roin Kavrelişvili (Gürcistan)
Prof. Dr. Aleksander Kadirbayev (Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Alikram Abdullayev (Azerbaycan)
Prof. Dr. Elfina Sibgatullina (Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Bernt Brendemeon (Norveç)
Prof. Dr. Fuad Memmedov (Azerbaycan)
Prof. Dr. Maria Cikia (Gürcistan)
Prof. Dr. Rüstem Şükürov (Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Tacida Hafız (Priştine Üniversitesi, Priştine / Kosova)
Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Adem Sezer Uşak Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Şimşek İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ali Ekber Akgün Yıldız Teknik Üni. Türkiye
Prof. Dr. Enver Töre Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. İlyas Topsakal İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. M. Aklif Okur Yıldız Teknik Üni. Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Delican İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Sadık Sarısaman Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Talip Yıldırım Uşak Üniversitesi TÜRKİYE
Prof. Dr. Yusuf Cerit Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC
Prof.Dr. Suat Ünal Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Bülent Güven Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Adnan Baki Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Hikmet Yazıcı Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Suat Ungan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Kemal Üçüncü Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Okur Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa Şahin Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Rahmi Yamak Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nebiye Yamak Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Seyfettin Artan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Sadık Sarısaman Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Enver Töre Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Yusuf Cerit Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ahmet Şimşek İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Abdülkadir Emeksiz İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa Delican İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İlyas Topsakal İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali Ekber Akgün Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. M. Aklif Okur Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Adem Sezer Uşak Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Talip Yıldırım Uşak Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Seyfettin Artan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Gökhan Özer Gebze Teknik ÜniversitesiTürkiye
Prof.Dr. Selçuk Duman Giresun Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İskender Askeroğlu Giresun Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Timuçin Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Atalan Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Serhat Yılmaz Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Cevdet Yakupoğlu Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ufuk Karadavut Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Salahattin Bekki Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Soner Mehmet Özdemir Mersin Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa TALAS Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Türkiye
Prof Dr. Abdulkadir Gül Erzican Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Murat Çetin Erzican Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Salim Gökçen Erzican Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Erol Kaya Erzican Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali Tilbe Namık Kemal Ünviversitesi Türkiye
Prof.Dr. İsmail Özçelik Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İsa Korkmaz Selçuk Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Bünyamin Ayhan Selçuk Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Çevik Fırat Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Erdal Açıkses Fırat Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali Rıza Gölbunar Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Halil Işık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Şerif Ali Bozkaplan Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Metin Arıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Hayrettin Usul Katip Çelebi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Himmet Konur Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali İhsan Yitik Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nadim Macit Ege Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa Daş Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İbrahim Atilla Acar Katip Çelebi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Enver Töre Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nuri Yavuz Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ufuk Karadavut Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Salahattin Bekki Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa Arslan Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Kasım İnce Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İbrahim Organ Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nejdet Keleş Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Serkan Güzel Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ercan Haytoğlu Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Vefa Nalbant Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Turgut Tok Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Süleyman Solmaz Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Yusuf Kılıç Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mithat Aydın Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Fikri Gül Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Tahir Kodal Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nurettin Öztürk Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Muzaffer Tepekaya Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Selma Yel Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nezahat Güçlü Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Fatma Açık Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ayşe Çetin Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. M. Levent Aksu Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Yücel Gelişli Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İbrahim Kısac Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Turhan Çetin Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ergin Hamzaoğlu Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali Gül Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Yılmaz Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Ali Yakıcı Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Fatma Açık Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Cengiz Çınar Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Güven Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Şahingöz Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İsmet Çetin Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Veli ATMACA Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr.Hasan BABACAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr.Kürşad ÖZDAŞLI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Esra DALKIRAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Alper DURAK İnönü Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Atılla TEMUR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Hayatı Beşirli Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. İbrahim Dilek Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Fatih Kirişçioğlu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Mermer Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Ahsen Fatma Turan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Turan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Seyfi Başkan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Ekincikli Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Pervin Ergun Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Feyzi Ersoy Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Çetin Pekacar Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Akif Tural Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Zühal Yüksel Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Naciye Yıldız Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Ayfer Yılmaz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Süleyman Özbek Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Bahtiyar Mehmetoğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Oktay Muhtaroğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İrfan Morina Hasan Prishtina Üniversitesi Kosova
Prof.Dr. Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu Azerbaycan Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi Azerbaycan
Doç. Dr. Elman Nesirov (Azerbaycan)
Doç. Dr. Nazım Cafersoy (Azerbaycan)
Doç. Dr. Korkmaz Mustafayev (Azerbaycan)
Doç. Dr. Mürteza Hasanoğlu (Azerbaycan)
Doç. Bekturov Ermek Shakirovich Kırgız Devlet Üniversitesi
Doç. Eghamberdiev Sherali Mannabovich Kırgız Özbek Üniversitesi
Doç. Nagiyev Humbat Hasan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi Azerbaycan
Yrd. Doç. Aliya Kuzhabekova Nazarbayev Üniversitesi Kazakistan
Dr. Daniyar Sapargaliev Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü Yönetim Üniversitesi Kazakistan
Dr. İrina Kayan-Pokrovskaya (Ukrayna)
Dr. Stale Knudsen (Norveç)
Dr. Yaşar Demir (Starasbourg Üniversitesi-Fransa)
Dr. Elsev Brina Lopar Uksin Hoti Üniversitesi Kosova
Dr. Soner Yıldırım Uksin Hoti Üniversitesi Kosova
Dr. Abdrakhmanov Tolobek Abylovich Kırgız Devlet Üniversitesi
Dr. Toktogulov Almaz Asylbekovich Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi
Dr. Amanaliev Urmat Olzhbekovich Kırgız Ulusal Üniversitesi