Kongre

“Türk Dünyasını” Soğuk Savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan en önemli jeopolitik unsur olarak ifade etmek abartı olarak kabul edilmemelidir. Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Bu ilişkilerin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar bilimsel olarak da geliştirilmesi Türk Dünyası’nın geleceği adına ihmal edilmemesi gereken bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Hatta uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızdan yola çıkarak bilimsel birliktelik ile taçlandıracağımız çalışmalar hem Türk milletinin hem de Avrasya coğrafyasının kaderini belirleyecektir.

Bu doğrultuda Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak;  2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında da Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi düzenledik.

Türk Dünyası’nın geleceğine yatırım yapmak ve bilimsel işbirliğine yeni bir katkı sunmak amacıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve UAESEB tarafından 2018 yılında da II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleyeceğiz. Kongremiz; 7-8 Aralık 2018 tarihleri Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıca kongre esnasında Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Karma Sergisi düzenlenecektir. Bu kongre ve serginin de gerek Türk Cumhuriyetlerinden gerekse diğer ülkelerden katılan bilim insanlarının Türk Dünyası’nın sosyal bilimler ve eğitim alanındaki meselelerinin tartışması ve ortak bir sonuç bildirgesinin yayınlanması bakımından son derece büyük katkılara matuf olacaktır.

Bu anlamda eğitim sendikalarımız arasında yapılan bu faaliyet kendi kabını aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturacaktır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır. 7-8 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek ve sadece Türk Eğitim-Sen ve UAESEB üyelerinin katılımına açık olan II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin Türk bilimine katkılar sunmasını, Türk Dünyasının birliğine ve dirliğine yönelik politikalar üretmesi hususunda faydalı olmasını diliyoruz.