ANA SAYFA

İçinde bulunduğumuz ve çok yakın zamanda hemen hemen hepimizi etkileyen pandemi sürecinde bir kez daha anlamış olduk ki bilim; günümüzde en çok başvurulan ve en çok itibar edilen gerçekliktir. Toplumların kalkınması, devletlerin devamı bilimsel çalışmaların sürekliliği ile doğru orantılıdır. Türk Eğitim Sen ortak aklı, bilimsel gerçekleri ve deneysel bilimi sendikal mecraya taşıma gayretinde olan bir sivil toplum kuruluşudur. Türk milletinin bilime, bilimsel faaliyetlere ve bilim adamlarına olan hürmeti bu felsefenin köklerinin ne kadar derinde olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Bütün süreçlerde akıl ve olgunluğu ön plana çıkaran Türk Eğitim Sen sendikal çözümler üretmek, Türk kültürüne, Türk eğitimine ve Türk bilim hayatına katkılar sunmak amacıyla bilimsel toplantılar düzenlemektedir. 

Bilimsel toplantılar, Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımların başlangıcı ya da meyvesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dünyası’na ilişkilerin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar bilimsel olarak da geliştirilmesi Türk Dünyası’nın geleceği adına ihmal edilmemesi gereken bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Araştırmacı, akademisyen ve eğitim çalışanlarının bir araya gelmesi uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızdan yola çıkarak bilimsel birliktelik ile taçlandıracağımız çalışmalar hem Türk milletinin hem de Avrasya coğrafyasının kaderini belirleyecektir.

Bu doğrultuda Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak; 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni düzenleyerek başlatmış olduğumuz Türk Dünyası’na yönelik uluslararası kongreleri, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 6-9 Aralık 2018 tarihinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresini daha önceki yıllarda olduğu gibi farklı alanlarda çalışan yetkin bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirdik. 

7-10 Kasım 2019 tarihinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 2020 yılında da “Bilge Tonyukuk Yılı Anısına” 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi ile 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’ni maalesef içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirdik. Kongrelere genel olarak her yıl 1000’den fazla akademisyen, araştırmacı ve eğitim çalışanının katılması ortalama 500’den fazla bildirini sunulması ve ciltlerce yayının ortaya çıkması, uluslararası katılımlar neticesinde Nobel ödüllü araştırmacılar ile Türk dünyası araştırmacılarının kaynaşarak yeni proje ve fikir alışverişinde bulunması duyulan teveccühün açık bir göstergesi olmuştur.

19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadele; 9 Eylül 1922’de “Büyük Zafer”le neticelenmiştir. 2022 yılının Büyük zaferin 100. Yılı olması bakımından son derece manidardır. Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz‘un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi 9 Eylül 1922 olarak kabul bulmaktadır. Tamamen çekilmeleri sürecin tamamlanması daha sonraki günlerde de devam etmiştir. Fakat biz Türk milleti olarak, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihlerini bu konuda mihenktaşı olarak kabul etmekteyiz. Bu bakımdan bu sene düzenleyeceğimiz 4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni bu zaferin anısına düzenleyerek Türk bağımsızlık mücadelesini ve büyük zaferi yad edip, gündeme taşımayı amaçlamaktayız. Bunun yanında “Türk Kültürü ve Büyük Zafer” Sergisi ile de akademisyen ve araştırmacıların bu konuda eser ve koleksiyonlarının sergilemesi imkanı da olacak bu kongrenin Türk Dünyasına, Türk kültürüne, eğitimine ve bilim hayatına katkılar sunmasını diliyoruz.